کاربر گرامی،

خواهشمند است با مراجعه به «سامانه رضایتمندی عملکرد کارکنان»، پس از انتخاب پرسنل مورد نظر نسبت به ارزیابی وی اقدام نمائید. شایان ذکر است مشارکت و نتایج ارزیابی شما در بهبود کیفیت و ارتقای خدمات کارکنان دانشگاه مؤثر خواهد بود.
نکته مهم: نتایج ارزیابی شما کاملاً محرمانه خواهد بود و تنها جهت اعمال در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اخبار سامانه:

*** نتایج سامانه‌های ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مدیریت عملکرد کارمندان برای سال ۱۳۹۶ در شهریور ماه ۹۷ با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد. (جدید)

** نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان برای سال ۱۳۹۵ در مهر ماه سال ۹۶ با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد.

* امکان نظر دهی در سامانه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" فراهم می‌باشد.

 

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان