کاربر گرامی،

خواهشمند است با مراجعه به «سامانه رضایتمندی عملکرد کارکنان»، پس از انتخاب کارمند مورد نظر نسبت به ارزیابی وی اقدام نمائید. شایان ذکر است مشارکت و نتایج ارزیابی شما در بهبود کیفیت و ارتقای خدمات کارکنان دانشگاه مؤثر خواهد بود.
*توجه: نتایج ارزیابی شما کاملاً محرمانه خواهد بود و تنها جهت اعمال در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

** خبر مهم: نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد.

 

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان