کاربر گرامی،

خواهشمند است با مراجعه به «سامانه رضایتمندی عملکرد کارکنان»، پس از انتخاب کارمند مورد نظر نسبت به ارزیابی وی اقدام نمائید. شایان ذکر است مشارکت و نتایج ارزیابی شما در بهبود کیفیت و ارتقای خدمات کارکنان دانشگاه مؤثر خواهد بود.
نکته مهم: نتایج ارزیابی شما کاملاً محرمانه خواهد بود و تنها جهت اعمال در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خبر مهم: نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان ۱۷ مهر ماه سال جاری با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد.

** توجه: امکان نظر دهی در سامانه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" فراهم شده است.

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان