کاربر گرامی:

خواهشمند است با مراجعه به «سامانه رضایتمندی عملکرد کارکنان»، پس از انتخاب پرسنل مورد نظر نسبت به ارزیابی وی اقدام نمائید. شایان ذکر است مشارکت و نتایج ارزیابی شما در بهبود کیفیت و ارتقای خدمات کارکنان دانشگاه مؤثر خواهد بود.

 

به منظور انجام نظردهی به همکاران محترم به نکات زیر توجه نمائید:

۱- در خصوص قضاوت در مورد دیگران، رعایت انصاف ضروری است.

۲- با در نظر گرفتن وجدان و پرهیز از هرگونه غرض ورزی در ارزیابی شرکت کنید.

۳- فقط به همکارانی نظر بدهید که به ایشان مراجعه کرده باشید.

۴- درج توضیحات جهت بهبود کیفیت و ارتقای خدمات کارکنان می‌باشد لذا نظرات می‌بایست در راستای حوزه شغلی همکاران باشد.

۵- نتایج ارزیابی این سامانه جهت اعمال در سامانه مدیریت عملکرد کارمندان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اخبار سامانه:

* نتایج سامانه‌های ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مدیریت عملکرد کارمندان برای سال ۱۳۹۶ در شهریور ماه با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد.

* نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان برای سال ۱۳۹۵ در مهر ماه سال ۹۶ با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران بررسی شد.

* امکان نظر دهی در سامانه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" فراهم می‌باشد.

 

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان