راهنمای سامانه

جهت انجام ارزیابی کارکنان مورد نظر ابتدا در صفحه اصلی سامانه دکمه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" را کلیک نمایید.

 

 

 

پس از آنکه از طریق سامانه احراز هویت وارد سامانه می شوید در صفحه باز شده  لیست تمامی کارکنان دانشگاه قابل مشاهده می باشد.

در این صفحه شما می توانید کارمند مورد نظر را از طریق نام ، نام خانوادگی،سمت و محل خدمت مورد جستجو قرار دهید. به عنوان مثال می توانید در کادر مربوط به محل خدمت عبارت "برق و کامپیوتر " را وارد نمایید.

در این صورت اسامی تمامی کارکنان این دانشکده در لیستی قابل مشاهده می باشد.

با انتخاب گزینه " ثبت نظر" فرم ارزیابی کارمند منتخب باز می گردد.

*توجه : موارد ستاره دار الزامی می باشند.

* در گزینه نحوه مراجعه همزمان می توانید بیش از یک انتخاب داشته باشید.

در صورتیکه گزینه "از طریق سامانه" انتخاب شود در کارد ظاهر شده لازم است فرآیندی را که از طریق سامانه درخواست کرده اید را نیز مشخص نمایید.

در صفحه اصلی این سامانه علاوه بر لیست کامل کارکنان  همچنین می توانید لیست کارکنانی که قبلا در مورد آنها نظر داده را نیز مشاهده نمایید.